Naziv kompanije:
LAKEAUTO032
d.o.o.
Sedište kompanije:
Bulevar Oslobodilaca Čačka 96 A
32000 Čačak
Pravna forma:
Telefon:
+381 32 5461 028
Fax:
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
21395218
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: