Naziv kompanije:
LAKEAUTO032 d.o.o.
Ovlašćeni prodajno-servisni centar za Volkswagen
Sedište kompanije:
Bulevar Oslobodilaca bb
RS-32000 Čačak
Pravna forma:
Telefon:
+381 32 5461 029
Fax:
+381 32 5461 028
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
Banka:
Bankovni kod:
Broj računa:
IBAN: